Jesus Kristus,

den levende Guds Sønn

kaller på deg!

Livet

Se der Guds lam

som bærer verdens synd

(Bibelen, Joh. 1,29)

Se Jesus Kristus, den levende Guds Sønn.

Herren Jesus Kristus sier: 

Se, jeg kommer snart! Salig er den

som tar vare på de profetiske ord

i denne bok. (Joh.åp. 22,7)

 

 

 

 

 

Land! Land! Land! Hør Herrens ord!     (Jerem. 22,29)

Ja til Livet!

Skrevet av: , publisert 26.11.2018

Gud - himmelens og jordens skaper er også opphavet til, og skaperen av livet. Alt liv! 

Bibelens Gud, den ene sanne, tre-enige: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, er også livets opprettholder.

Gud er evig - fra evighet av og til evighet. Bibelen sier at Gud også har lagt evigheten ned i menneskenes hjerter.

Gud er livets Herre.

Jesus Kristus, Guds Sønn, vår frelser - sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6)

 

Vi skal ta vare på menneskelivet - fra unnfangelse til naturlig død. Gud - og Guds 10 bud verner om menneskene, både liv, ekteskap, foreldre-barn, oss selv og vår neste, vår egen og andres liv og eiendom.

Det 5. bud sier: Du skal ikke slå i hel. Vi skal ikke drepe, heller ikke skade oss selv eller andre mennesker, hverken fysisk eller psykisk. Mobbing er synd og brudd på Guds bud. Abort er galt, det er forsterdrap, drap av ufødte menneskeliv - et eget menneske, med egen kropp, eget liv som skal ha rett til beskyttelse, liv og omsorg. Abort er synd mot Gud og mennesker.

 

Se denne videoen med bilder og hva Bibelen sier om Livet!

 

 

Som mennesker skal vi ta vare på vårt eget liv og andres liv, vår neste.

Livet er hellig og ukrenkelig, fordi Gud har skapt hver og en av oss, som mennesker i Guds bilde, med en kropp, ånd og en udødelig, evig sjel. Gud har lagt evigheten ned i hvert menneske sitt hjerte.

Gud - og Guds bud verner om menneskelivet. Det er synd å drepe mennesker. Det gjelder også ufødte mennesker i mors mage. Også disse små, vergeløse menneskebarna har rett på beskyttelse, vern og rett til å leve - og bli født.

 

 

 I Norge, norden og de fleste land i verden er det tillatt å drepe barnet i mors liv. Fryktelig ondskap og massemord foregår på landense sykehus. Politikere, velgere, folket har bevisst valgt at drap og død skal være tillatt og finne sted på barn i mors liv. Guds dom er overland og folk på grunn av dette.

FAKTA som NRK og andre media ikke vil vise: At et ufødt menneske, et foster i livmoren er et menneske, og hva abort er - og det tause skriket fra menneskebarnet i livmoren.

, - og hvordan menneskebarnet føler smerte når abortinstrumentene plukker, skjærer barnet fra hverandre.

 

Se også videoen under som viser fakta om det ufødte menneskelivet, et foster - menneskeliv - i livmoren. I Norge, norden og de fleste land i verden er det tillatt å drepe barnet i mors liv. Fryktelig ondskap og massemord foregår på landense sykehus. Politikere, velgere, folket har bevisst valgt at drap og død skal være tillatt og finne sted på barn i mors liv. Guds dom er overland og folk på grunn av dette.

FAKTA som NRK og andre media ikke vil vise: At et ufødt menneske, et foster i livmoren er et menneske, og hva abort er - og det tause skriket fra menneskebarnet i livmoren.

, - og hvordan menneskebarnet føler smerte når abortinstrumentene plukker, skjærer barnet fra hverandre.

FAKTA: Etter unnfangelsen (befruktningen av eggcelle og sædcelle) er et eget menneskeliv som er skapt, og begynt å vokse og utvikle seg som menneske.

Se informasjons-/dokumentarfilmen under, Det tause skriket. 

 

 

Disse fakta i filmen er sterke, tydelige og sanne. Fosteret i mors mage, er et eget menneske, et eget menneskeliv. Skapt av Gud, Han som er livets opphav, skaper, opprettholder og Herre. Et menneskes liv er hellig og ukrenkelig, med rett til liv, rett til å leve, uansett om det er i mors livmor, er nyfødt, ungt, gammelt, sykt eller friskt. Alle mennesker er like mye verd og skal beskyttes og forsvares, så lenge liv ikke trues av andres liv. (I krig/forsvar).

 

Du som har vært med på abort/fosterdrap - politiker, dommer, lege, sykepleier, lærer, rådgiver, foreldre, mor og far: Erkjenn sannheten - ikke unnskyld, forsvar eller bortforklar. Du har vært med og drepe et vergeløst, uskyldig menneske. Du har syndet mot Gud, deg selv og andre mennesker.

Bekjenn, si dette, denne synden, dette drapet, ugjerningen, til Jesus Kristus, den Levende Guds Sønn, vår frelser, dommer og Herre. Han tar imot dem som i hjertet sitt inrømmer og angrer syndene sine, overtredelsene og alt det gale i tanker, ord og gjerninger.

 

Han vil tilgi/forlate din synd, dine synder - skylden og straffen din, som du har fortjent, tok Jesus på seg , da han gav livet sitt på Golgata kors - og der tok på seg Guds dom, forbannelse og straff, så at du - og vi alle kunne gå fri, bli frelst.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer